HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä:

HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE

PuHu Juniorit ry. Patotie 6a, 01600 Vantaa

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Hallituksen sihteeri Janne Stude, puh. 040 7566098, s-posti: rekisteri@puhujuniorit.fi

Rekisterin käyttötarkoitus:

Yhdistyksen jäsenluettelo. Yhdistyksen toiminta- ja jäsenmaksujen laskuttamiseen tarvittavat osoitetiedot ym. tiedottamiseen tarvittavia yhteystietoja

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:

Yhdistyksen jäsenet. Kerättävät tiedot ovat:
jäsenen (ja alaikäisen pelaajan huoltajan) nimi
jäsenen (ja alaikäisen pelaajan huoltajan) katuosoite jäsenen (ja alaikäisen pelaajan huoltajan) postiosoite jäsenen (ja alaikäisen pelaajan huoltajan) puhelinnumero jäsenen (ja alaikäisen pelaajan huoltajan) sähköposti jäsenen syntymäaika
jäsenyyden alkamisaika
Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Suojaus: R ekisteriä hoitaa yhdistyksen valmennuspäällikkö ja hallituksen sihteeri asianmukaisesti salasanalla suojatuilla tietokoneilla.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Laadittu 29-10-2009 Viimeinen päivitys 02-04-2019