Seuran hallitus järjestäytyi

Kaudelle 2018-2019 valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksen 4.6.2018 maanantaina seuran toimistolla. Hallitus valitsi keskuudestaan uudeksi varapuheenjohtajaksi Mira Filatkinin ja Janne Stude jatkaa edelleen sihteerinä. Tämän jälkeen keskityimme hallituksen yhteisiin pelisääntöihin ja keskustelimme yleisesti hallituksen roolista sekä tavoitteista, joita haluamme toiminnalle asettaa.

Hallituksen pelisäännöissä lähtökohtana on luonnollisesti seuramme arvot. Niiden lisäksi pelisäännöt rakentuu seuraavien teemojen ympärille: Avoimuus, Arvostus, Luottamus, Yhdessä tekeminen, Luomme lisäarvoa, Viestintä. Pelisäännöt on usein jopa itsestään selvyyksiä, mutta on tärkeää kirjata ne ja käydä yhdessä läpi. Se hälventää olettamuksia ja kirkastaa kaikille yhteistä tapaa toimia. On myös tärkeää varmistaa, että kaikilla on yksi yhteinen agenda.

Keskusteluissa yleisesti hallituksen roolista ja tavoitteista vahvistui käsitykseni, että pöydän ääressä istuu laajasti osaamista, kokemusta sekä tietotaitoa. Kaikki yhdistää aito tahto edistää ja kehittää seuran toimintaa. Aikaisempina vuosina tehty pohjatyö vakaan perustan varmistamiseksi seurassa mahdollistaa nyt hyvän alustan jatkaa työtä eteenpäin.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran jo parin viikon päästä, jolloin päästään määrittelemään tarkemmin suuntaviivoja ja tavoitteita tekemiselle.

Kesäterveisin,

Antti Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

 

Hallituksen jäsenet: http://www.puhujuniorit.fi/index.php/seura/hallitus