Antti Saarinen
Hallituksen puheenjohtaja

Mira Filatkin
Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja

Janne Stude
Hallituksen jäsen, sihteeri

Henry Hietavala
Hallituksen jäsen

Maarit Korhonen
Hallituksen jäsen

Kai-Ari Lundell
Hallituksen jäsen

Tuomas Raitila
Hallituksen jäsen

Maiju Ranta
Hallituksen jäsen

Sami Vuorinen
Hallituksen jäsen